Menu Close

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-996558 โทรสาร 043-996558 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6 เนื้อที่ 32 ไร่3 งาน 72 ตารางวา บนที่ดินทำเลโคกหนองเรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ได้รับอนุมัติตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 391 / 2538 เป็น ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยกรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขยายสาขาโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลและยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนใหม่ในปีพ.ศ. 2534 นายณรงค์ จันทชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้มอบหมายให้ นายจรูญ มูลโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ และนายสุนทร ดวงคำน้อยอาจารย์ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนงานในตอนนั้น ร่วมประชุมเพื่อขอที่ดินสาธารณประโยชน์ของบ้านโพนงาม โดยมีนายวินัย สมศรีลัย กำนันตำบลโพนงามพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาและมอบที่ดิสาธารณประโยชน์ ณ โคกหนองเรือมีเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกุลได้อนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ กรมสามัญ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2538 ตามคำสั่งที่ 391/2538

replique montre Klockor Kopior rolex kopia