Menu Close

หน้าแรก

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

AdminJun 13, 20241 min read

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยมีนายวัชรินทร์ ติดวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

Image

ข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับกับ ดร.วิชัย ลาธิ

ขอแสดงความยินดีกับกับ ดร.วิชัย ลาธิ

AdminMay 27, 2024

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ขอแสดงความยินดีกับกับ ดร.วิชัย ลาธิ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มค. 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

AdminJun 13, 20241 min read

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยมีนายวัชรินทร์ ติดวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

กลุ่มงานต่างๆ

ปฎิทินกิจกรรม

วันหยุดราชการ


replique montre Klockor Kopior rolex kopia