ข่าวสาร
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
สารสนเทศ

หมวดหมู่ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือ/คำสั่ง ราชการ

“ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จริง สามารถปฏิบัติได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ “

ผู้อำนวยการภูวดล  ภูสิม

ภาพกิจกรรม